Financiering en Zekerheden: vorderingen als voorwerp van zekerheid

Verbeter de positie van de pandhouder van vorderingen

De pandhouder van vorderingen heeft te maken met complexe vraagstukken. In de cursus ‘Financiering en Zekerheden: vorderingen als voorwerp van zekerheid’ op 22 mei 2024 staan die vraagstukken centraal. Dennis Faber, hoogleraar Onderneming en Recht aan de Radboud University, neemt u mee door relevante jurisprudentie en bespreekt contractuele bedingen over de positie van de pandhouder. Na afloop bent u weer helemaal up-to-date.

  • Inzicht in de complexe kwesties voor een pandhouder van vorderingen

Docent

Over deze cursus

De pandhouder van vorderingen heeft te maken met complexe vraagstukken. Denk aan vraagstukken rond de vestiging en uitwinning van een pandrecht op vorderingen, maar ook aan daaraan gerelateerde kwesties van wettelijke en contractuele verrekening. In deze cursus gaat de docent uitgebreid in op deze onderwerpen.

Hij bespreekt de voor de praktijk relevante jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot de verpanding van vorderingen. Daarbij besteedt hij zowel aandacht aan de vestigingsfase als aan de uitwinningsfase. Ook komen diverse contractuele bedingen aan de orde waarmee de pandhouder zijn positie ten opzichte van andere schuldeisers kan verbeteren of veiligstellen.

Na afloop van de cursus heeft u een helder beeld van de meest in het oog springende kwesties waarmee de pandhouder van vorderingen wordt geconfronteerd. Ook bent u wat de jurisprudentie betreft weer volledig up-to-date.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • de verpanding van vorderingen
  • de vestigingsfase en de uitwinningsfase
  • diverse contractuele bedingen om de positie van de pandhouder te verbeteren of veilig te stellen
  • Leer de positie van de pandhouder ten opzichte van andere schuldeisers te verbeteren of veilig te stellen
  • Een overzicht van voor de praktijk relevante jurisprudentie

Voor wie?

Advocaten, curatoren, wetenschappers

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Type
Cursus
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
woensdag 22 mei 2024 van 13:00 uur tot 17:30 uur
Locatie
Quinton House, Utrecht
Prijs
€ 599,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
Punten
4 PO-punten NOvA
Rechtsgebieden
Financieel recht, Insolventierecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie