Procederen om te kunnen executeren

Maak de juiste keuzes in een procedure

Hoe dwingt u (reële of verhaals)executie af? In de cursus Procederen om te kunnen executeren’ bespreekt Sander Steneker op 7 juni 2024 de stappen daarvoor in het procederen in eerste aanleg, hoger beroep, cassatie en kort geding. Na afloop kent u de finesses van het procesrecht waarmee u het verschil kunt maken voor uw cliënt. 

  • Verrijking van uw procespraktijk
  • Inzicht in de wijze waarop u (reële of verhaals)executie afdwingt
  • Actuele procesrechtelijke jurisprudentie nader geduid

Docent

Over dit webinar

Als u procedeert voor een cliënt, is het niet alleen van belang dat u gelijk krijgt, maar ook dat de cliënt daarna daadwerkelijk krijgt waar hij recht op heeft en dat zo nodig kan afdwingen. Daarvoor moet u al vroeg in het traject de juiste keuzes maken. De uitkomst van veel rechtszaken, zeker ook in hoger beroep en cassatie, wordt namelijk niet alleen bepaald door de inhoud, maar door hoe er is geprocedeerd. Met een goede beheersing van de finesses hiervan kunt u niet alleen het verschil maken voor uw cliënt (en voorkomen dat die u aansprakelijk stelt), maar ook zaken winnen als u ziet dat de wederpartij fouten maakt.

In deze cursus staan die finesses van het procesrecht centraal. De docent gaat in op het procederen in eerste aanleg, hoger beroep, cassatie en kort geding, zodanig dat daarmee via beslag en (reële of verhaals)executie nakoming kan worden afgedwongen. Hij bespreekt in dit kader onder meer actuele jurisprudentie van de Hoge Raad waarin de eisen aan procedures en vorderingen zijn aangescherpt. Een belangrijk arrest is bijvoorbeeld Lisman en Lisman (25 februari 2022) waarin de Hoge Raad zegt dat een verklaring voor recht in beginsel geen executoriale titel oplevert. Maar niet in alle zaken kan een veroordeling worden gevorderd. Hoe moet een ingestelde vordering precies worden geformuleerd en opgebouwd om een executoriale titel te verkrijgen?

Na afloop van deze cursus kent u de finesses van het procesrecht waarmee u het verschil kunt maken voor uw cliënt.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Het procederen in eerste aanleg, hoger beroep, cassatie en kort geding, zodanig dat daarmee via beslag en (reële of verhaals)executie nakoming kan worden afgedwongen
  • Actuele jurisprudentie van de Hoge Raad

Voor wie?

Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Type
Cursus
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
vrijdag 7 juni 2024 van 13:00 uur tot 17:30 uur
Locatie
Quinton House, Utrecht
Prijs
€ 559,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
Punten
4 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Burgerlijk (proces)recht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie