IFR Lustrumsymposium ‘Financieel recht & geopolitiek’

De impact van EU-beleid op het financiële recht is groot; bent u goed op de hoogte?

De Europese Unie bedrijft steeds vaker geopolitiek om haar strategische autonomie en concurrentiepositie in de wereld te behouden. Dit heeft impact op banken, beurzen en andere financiële instellingen in Europa en op het financiële recht. Op het IFR Lustrumsymposium nemen specialisten u mee in de actuele ontwikkelingen.

  • Inzicht in de vele actuele ontwikkelingen op het gebied van financieel recht en geopolitiek
  • Door specialisten uit de praktijk en de wetenschap
  • Veel ruimte voor discussie en het delen van kennis en ervaring

Dagvoorzitter

Sprekers, onder anderen:

  • Karel Lannoo, chief executive CEPS (Centre of European Policy Studies)
  • Prof. mr. Bart Bierens, hoogleraar Financieel Recht Radboud Universiteit

Over dit symposium

De Europese Unie bedrijft in toenemende mate geopolitiek om haar strategische autonomie en concurrentiepositie in een veranderende wereld te behouden. Dit heeft impact op banken, beurzen en andere financiële instellingen in Europa en op het financiële recht. Op het IFR lustrumsymposium nemen specialisten u mee in de ontwikkelingen.

Sancties tegen Rusland

Financiële instellingen spelen een cruciale rol in de effectuering van de sancties tegen Rusland. Maar een correcte naleving van de sanctiewetgeving is complex. Vormen de sanctieregels een te zware belasting voor financiële instellingen?

Europese kapitaalmarktunie

Krachtige, geïntegreerde Europese kapitaalmarkten zijn van levensbelang om concurrerend te blijven ten opzichte van de Verenigde Staten en China. De Europese Commissie wil daarom het financiële marktentoezicht centraliseren bij ESMA. Wordt het geopolitieke belang van deze wens ingezien door nationale en Europese politici?

Toegang tot de Europese financiële markten

De Europese Unie lijkt de toegang tot de financiële markten voor financiële instellingen uit derde landen steeds vaker aan banden te leggen om de concurrentiepositie van Europese financiële instellingen te beschermen. Wat is de impact van een wetswijziging op dit gebied?

Geopolitiek versus ESG

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne willen nationale en Europese beleidsmakers beleggen in de wapenindustrie stimuleren. Dat roept verschillende vragen op. Hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld tot ESG en kunnen pensioenfondsen en vermogensbeheerders dit beleid zomaar volgen? 

Geopolitiek & vvgb’s

Kan een Chinese investeerder nog steeds een bank of andere financiële instelling opkopen of steekt de bevoegde toezichthouder hier via het stelsel van verklaringen van geen bezwaar een stokje voor?

Na afloop heeft u inzicht in de vele ontwikkelingen op het gebied van financieel recht en geopolitiek.

Lustrumbundel OO&R

Ter gelegenheid van het lustrum verschijnt enkele maanden na het symposium in de Serie Onderneming & Recht een bundel getiteld Financieel recht & geopolitiek. U schrijft zich in voor het symposium mét ontvangst van deze bundel.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Sancties tegen Rusland
  • Europese kapitaalmarktunie
  • Toegang tot de Europese financiële markten
  • Geopolitiek versus ESG
  • Geopolitiek & vvgb’s

Voor wie?

Advocaten, notarissen, toezichthouders, rechters, bedrijfsjuristen, overheidsjuristen, medewerkers van het ministerie van Financiën en juristen en beleidsmedewerkers werkzaam in de financiële sector.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Onze cursussen zijn erkend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Type
Congres
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
vrijdag 7 februari 2025 van 13:00 uur tot 16:30 uur
Locatie
Euronext, Amsterdam
Prijs
€ 552,50 (vrijgesteld van btw) inclusief lustrumbundel OO&R
Punten
3 PO-punten NOvA en KNB
Rechtsgebieden
Financieel recht, Ondernemingsrecht