Semipubliek Ondernemingsrecht

Beschikt u over voldoende ondernemingsrechtkennis voor de zorg- en onderwijssector?

 • Specialistische kennis van het semipublieke ondernemingsrecht
 • Concrete handvatten voor de professionaliseringsslag van semipublieke organisaties op het gebied van governance
 • Onderwijs door toonaangevende en ervaren docenten uit wetenschap én praktijk

Hoofddocent

Docenten

Over deze opleiding

Het ondernemingsrecht en governance krijgen steeds meer betekenis voor de maatschappelijke dienstverlening van semipublieke organisaties. Door een terugtredende overheid zijn veel zorgorganisaties en onderwijsinstellingen uitgegroeid tot grootschalige en complexe privaatrechtelijke ondernemingen. In het semipublieke domein hebben deze organisaties een moderne vorm van maatschappelijk ondernemerschap ontwikkeld. Dat brengt mee dat publieke en maatschappelijke belangen verweven zijn in de organisaties en in het ondernemingsrecht van die organisaties. Het vraagt ook om een professionaliseringsslag van het bestuur en het toezicht. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de wetgeving door toenemende onafhankelijkheidseisen van toezichthouders (Wet toetreding zorgaanbieders), aangescherpte verslagleggingsregels (Wet Marktordening Gezondheidszorg) en aangescherpt overheidstoezicht, maar ook in de jurisprudentie van bijvoorbeeld de Ondernemingskamer.

De complexiteit en de veelheid aan sectorspecifieke wet- en regelgeving maken dat specialisatie is vereist. Kennis van het reguliere ondernemingsrecht is niet meer afdoende om goed te kunnen adviseren aan of werkzaam te zijn als jurist in de zorg- en de onderwijssector. Deze opleiding biedt een gedegen fundament voor die specialistische kennis van het sectorspecifieke ondernemingsrecht. In zeven dagen tijd behandelen de docenten de belangrijkste ondernemingsrechtelijke onderwerpen diepgaand. Aan de orde komen onder meer de rechtsvorm, de inrichting van het bestuur en het toezicht, zeggenschap van leden en aandeelhouders, en boardroomdilemma’s. Ook integriteitskwesties rondom samenwerkingen, jaarverslaglegging en fiscaliteit, medezeggenschap van werknemers en cliënten, en extern overheidstoezicht komen uitgebreid aan bod.

Na afloop heeft u uw kennis van het ondernemingsrecht binnen de zorg- en onderwijssector grondig verdiept.

Programma

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • de rechtsvorm
 • de inrichting van het bestuur en het toezicht
 • concernverhoudingen, samenwerkingen, en belangenverstrengeling en integriteitskwesties
 • zeggenschap van leden en aandeelhouders
 • boardroomdilemma’s
 • jaarverslaglegging en fiscaliteit
 • extern overheidstoezicht
 • medezeggenschap van werknemers en cliënten

Studiemateriaal en huiswerk

Het speciaal voor de opleiding vervaardigde studiemateriaal krijgt u voorafgaand aan elke bijeenkomst toegestuurd. U kunt zich met behulp van dit materiaal voorbereiden op de bijeenkomsten.

Deze opleiding kent een huiswerkverplichting. Voorafgaand aan een bijeenkomst dient u een huiswerkopdracht te maken. Het huiswerk geeft de docenten inzicht in het kennis- en ervaringsniveau en eventuele knelpunten. Zij stemmen het programma van de bijeenkomst indien gewenst daarop af.

Mondeling examen

De opleiding sluit af met een mondeling examen dat wordt afgenomen door twee examinatoren. Deelname aan het examen vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

Examendatum: 23 mei 2025

Voor wie?

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is het van belang dat u minimaal 3 jaar in de praktijk werkzaam bent en over gedegen basiskennis van het vennootschaps- en ondernemingsrecht beschikt.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Type
Opleiding
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
vrijdag 4 oktober 2024 van 09:30 uur tot 16:45 uur
vrijdag 1 november 2024 van 09:30 uur tot 16:45 uur
vrijdag 29 november 2024 van 09:30 uur tot 16:45 uur
vrijdag 31 januari 2025 van 09:30 uur tot 16:45 uur
vrijdag 28 februari 2025 van 09:30 uur tot 16:45 uur
vrijdag 28 maart 2025 van 09:30 uur tot 16:45 uur
vrijdag 25 april 2025 van 09:30 uur tot 16:45 uur
Locatie
Quinton House, Utrecht
Prijs
€ 4.115,- (vrijgesteld van btw) inclusief cursusmateriaal, catering en examen (vrijgesteld van btw)
Punten
42 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Ondernemingsrecht