Actualiteiten Ondernemingsrecht – december 2023

Kent u de governancemogelijkheden voor semipublieke organisaties?

Semipublieke organisaties liggen onder een vergrootglas. Hoe kunnen zij hun bestuur en het toezicht daarop het beste vormgeven? Charlotte Perquin-Deelen bespreekt dat in het webinar ‘Actualiteiten Ondernemingsrecht’. Na afloop heeft u inzicht in de specifieke ondernemingsrechtelijke vraagstukken binnen het semipublieke domein.

Nu te bekijken

  • De specifieke ondernemingsrechtelijke vraagstukken in het semipublieke domein helder geduide
  • Inzicht in de inrichting van de governance in het semipublieke domein
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

Semipublieke organisaties liggen onder een politiek, maatschappelijk en juridisch vergrootglas. Het bestuur van deze organisaties en het toezicht daarop zou meer geprofessionaliseerd moeten worden. Maar juist de maatschappelijke en publieke belangen van deze organisaties en hun (wettelijke) taakopdracht, maken dat ze niet eenvoudigweg op één lijn geschaard kunnen worden met commerciële ‘corporate’ organisaties. Dat geldt ook voor de inrichting van de governance, dus bestuur, toezicht, aandeelhouders, leden en medezeggenschap van die organisaties.

Over dit thema is onlangs het Handboek Semipubliek Ondernemingsrecht verschenen. Dit handboek ziet op de zorg, het onderwijs, de sociale volkshuisvesting en de culturele sector, en de inrichting en het functioneren van deze semipublieke organisaties.

In het webinar gaat de docent in op de aanleiding voor het handboek en de vraag waarom het semipublieke domein een eigenstandige ondernemingsrechtelijke benadering verdient. Ook bespreekt ze diverse inhoudelijke thema’s zoals de belangengerichtheid van semipublieke organisaties, belangenverstrengeling, onafhankelijkheid van het toezicht en de bijzondere positie van medezeggenschapsgremia.

Na afloop heeft u inzicht in de specifieke ondernemingsrechtelijke vraagstukken die spelen binnen het semipublieke domein.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • de inrichting en het functioneren van semipublieke organisaties, in het bijzonder:
  • de belangengerichtheid
  • belangenverstrengeling
  • onafhankelijkheid van het toezicht
  • de bijzondere positie van medezeggenschapsgremia

Voor wie?

Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, bestuurssecretarissen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebied
Ondernemingsrecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie