Concern, financiering en aansprakelijkheid

Bent u voldoende voorbereid op de complexe materie van financiering en aansprakelijkheid in concernverband?

Hoe houdbaar zijn verschafte zekerheden voor concernfinanciering? Die vraag staat centraal in de cursus ‘Concern, financiering en aansprakelijkheid’ die Jeroen Stal en Christiaan Zijderveld verzorgen op 28 november 2024. Ze bespreken concrete bepalingen en voor de praktijk lastige kwesties. Na afloop vindt u gemakkelijker uw weg in deze complexe materie.

 • In 1 dag op de hoogte van concern, financiering en aansprakelijkheid
 • Actueel
 • Praktijkgericht

Docenten

Over deze cursus

(Bancaire) financiering wordt vaak verschaft aan of ten behoeve van een concern. Dat kan klein zijn, bijvoorbeeld een moeder- en een dochtervennootschap, of omvangrijk: een of meer (sub)holdings met vennootschappen op verschillende niveaus en in verschillende jurisdicties, de bekende ‘kerstboom’. De kredietnemers verbinden zich bij concernfinanciering veelal als hoofdelijk schuldenaren. Daarnaast zullen zij en/of andere (concern)vennootschappen zekerheden verschaffen.

In deze cursus gaan de docenten in op de vraag hoe houdbaar de verschafte zekerheden zijn. Bij insolventie of herstructurering zullen bijvoorbeeld vragen rijzen over de externe gebondenheid jegens de financier. Dat geldt ook voor de interne draagplicht van de schuldenaren onderling: hoe zijn regres en subrogatie geregeld? En wat gebeurt bij het uitvaren van een concernvennootschap?

De concernverhouding geeft ook aanleiding tot aansprakelijkheidskwesties. Dit speelt vooral in insolventie- en herstructureringssituaties. Denk bijvoorbeeld aan de (gevolgen van de) 403-verklaring of het wekken van de schijn van kredietwaardigheid (zowel door concernvennootschappen als de financier). Bij de actio Pauliana en/of de onrechtmatige daad speelt de vraag in hoeverre concernvennootschappen en/of de financier(s) aansprakelijk zijn jegens andere concernvennootschappen en derden.

De docenten bespreken concrete bepalingen en voor de praktijk lastige kwesties. Na afloop van deze cursus vindt u gemakkelijker uw weg in de complexe materie van financiering en zekerheden.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Begrip concern (belang), ontwikkelingen in concernherstructurering
 • Ratio van concernfinanciering en vormen van zekerheid
 • Herstructurering: akkoord (o.a. WHOA), pandexecutie van aandelen (o.a. HEMA) en sterfhuis
 • Regres en subrogatie
 • 403-verklaring
 • Aansprakelijkheid in concernverhoudingen
 • Aansprakelijkheid concernbestuurder/aandeelhouder
 • Wekken van schijn van kredietwaardigheid door moedervennootschap of financier
 • Kredietopzegging aan concern
 • Actio Pauliana in concernverband

Voor wie?

Advocaten (curatoren), (kandidaat-)notarissen, bank- en bedrijfsjuristen, die actief zijn op het niveau van MKB en grootbedrijf

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Onze cursussen zijn erkend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 

Type
Cursus
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
donderdag 28 november 2024 van 09:30 uur tot 17:00 uur
Locatie
Van der Valk Zuidas, Amsterdam
Prijs
€ 675,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
Punten
6 PO-punten NOvA en KNB
Rechtsgebieden
Insolventierecht, Ondernemingsrecht, Verzekering & Aansprakelijkheid

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie