Conclusie van antwoord

Hoe schrijft u de ideale conclusie van antwoord?

De conclusie van antwoord is vaak het enige processtuk aan de kant van de gedaagde. Die moet dus in één keer goed zijn. Maar hoe ziet de ideale conclusie van antwoord eruit? Daarop krijgt u antwoord in het webinar ‘Conclusie van antwoord’ van René Klomp. Na afloop kunt u betere en effectievere conclusies van antwoord schrijven.

Nu te bekijken

  • Praktische tips voor het opstellen van een conclusie van antwoord vanuit het perspectief van de rechter
  • Leer betere en effectievere conclusies van antwoord schrijven
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

Sinds de conclusies van repliek en dupliek zijn afgeschaft, komt het er voor de gedaagde in een dagvaardingsprocedure op aan alle relevante feiten en alle juridische argumenten in de conclusie van antwoord op te nemen. De rechter mag namelijk aan het eind van de mondelinge behandeling al mondeling eindvonnis wijzen. De conclusie van antwoord moet dus in één keer goed zijn.

Maar hoe ziet de ideale conclusie van antwoord eruit? Daarop krijgt u antwoord in dit webinar. De docent benadert het opstellen van een conclusie van antwoord vanuit het perspectief van een rechter. Hoe leest een rechter een processtuk en wat vindt hij/zij prettig, of juist niet? U krijgt praktische tips voor een goed bewijsaanbod. Ook gaat de docent in op de bewijslastverdeling. Hoe moet u daarmee omgaan?

Een algemene ontwikkeling is dat helder taalgebruik steeds belangrijker wordt gevonden. Zorg daarom voor een goed, helder, overtuigend en in vlekkeloos Nederlands geschreven conclusie van antwoord. Ook daaraan besteedt de docent aandacht. Veel advocaten denken bijvoorbeeld dat elk element in elke zin moet worden benadrukt omdat de rechter het anders niet begrijpt. Voorbeelden zijn: ‘volstrekt onjuist’, ‘absoluut niet waar’ en ‘totaal onzinnig’. Dat werkt meestal averechts. Een rechter begrijpt het uitstekend als een stelling van de wederpartij ‘onjuist’ of ‘onwaar’ wordt genoemd.

Na afloop van dit webinar kunt u betere en effectievere conclusies van antwoord schrijven.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

  • Hoe ziet de ideale conclusie van antwoord eruit?
  • Hoe krijgt de rechter de feiten graag gepresenteerd?
  • Hoe ziet een goed bewijsaanbod eruit?
  • Hoe om te gaan met de bewijslastverdeling?

Voor wie?

Advocaten, deurwaarders, rechtsbijstandverzekeraars, gemachtigden en andere rechtshulpverleners

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebied
Burgerlijk (proces)recht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie