ESG in het contractenrecht

Het groene contracteren: hoe doet u dat?

Ondernemingen willen ESG-bepalingen in hun contracten opnemen. Hoe u daarover adviseert, leert u op 1 juli 2024 in de cursus ‘ESG in het contractenrecht’ van Sonja Kruisinga en Mariska Nijenhof-Wolters. Na afloop weet u aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen op het gebied van ESG en kunt u ESG-bepalingen opstellen voor in een contract.

  • Op de hoogte van de regels voor ondernemingen op het gebied van ESG
  • Handvatten voor het opstellen van ESG-bepalingen in (internationale) contracten
  • Leer het groene contracteren

Docenten

Over deze cursus

Ondernemingen moeten bij de uitvoering van hun activiteiten aandacht hebben voor de bescherming van het milieu en de eerbiediging van mensenrechten. En er komt steeds meer regelgeving bij op het gebied van ESG (Environmental, Social and Governance). Bedrijven willen daarom in hun contracten bepalingen opnemen over ESG. Maar hoe kan een onderneming invulling geven aan haar ESG-ambities? Of anders gezegd: groen contracteren, hoe doet een onderneming dat?

Kunnen ESG-bepalingen bijvoorbeeld beter worden opgenomen in een contract, de algemene voorwaarden die daarbij horen, of in een Code of Conduct? En hoe formuleert u ESG-bedingen? In deze cursus gaan de docenten daarop uitgebreid in. Ook bespreken ze de Europese regelgeving op dit gebied. Het voorstel voor de Corporate Sustainablity Due Diligence Directive (CSDDD) bepaalt namelijk onder meer dat de EU-lidstaten ervoor moeten zorgen dat grote ondernemingen maatregelen moeten treffen om potentiële negatieve effecten voor de mensenrechten en het milieu te voorkomen of te beperken. Hoewel nog geen definitief akkoord is bereikt over de CSDDD, kan het voor bedrijven van belang zijn hierop al wel te anticiperen in de ESG-ambities en in de modelcontracten. Aan de hand van concrete voorbeelden krijgt u handvatten voor het opstellen van ESG-bepalingen in (internationale) contracten.

Na afloop weet u aan welke eisen ondernemingen moeten voldoen op het gebied van ESG en kunt u ESG-bepalingen opstellen voor in een contract.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Introductie van ESG
  • ESG in contractuele bepalingen, de algemene voorwaarden en/of een Code of Conduct
  • Opstellen van ESG-bepalingen
  • De Corporate Sustainablity Due Diligence Directive (CSDDD) en andere Europese regelgeving

Voor wie?

Advocaten en bedrijfsjuristen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Type
Cursus
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
maandag 1 juli 2024 van 13:30 uur tot 17:00 uur
Locatie
Quinton House, Utrecht
Prijs
€ 459,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
Punten
3 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Verbintenissenrecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie