Grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting – juni 2024

Weet u wat de implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn betekent voor uw praktijk?

De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen bevat onderwerpen waarmee de praktijk nog geen ervaring heeft. Nadia Kreileman bespreekt ze diepgaand op 4 juni 2024 in het webinar ‘Grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting’. Na afloop kent u de actuele ontwikkelingen en de gevolgen voor de praktijk.

  • Diepgaand begrip van de actuele stand van het recht op het gebied van grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
  • Inzicht in de gevolgen voor de praktijk van de invoering van de Mobliteitsrichtlijn
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

Op 1 september 2023 is de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in werking getreden. Deze wet implementeert de Mobiliteitsrichtlijn, die grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van kapitaalvennootschappen eenvoudiger tracht te maken. Dat bevordert de vrijheid van vestiging binnen de Europese Unie.

De wet bevat nieuwe onderwerpen waar de praktijk nog geen ervaring mee heeft. In dit webinar gaat de docent daarop in. Aan bod komen notariële noviteiten zoals de fraudetoets en de afgifte van het pre-fusie attest. Ook behandelt ze advocatuurlijke onderwerpen zoals het aanvechten van de ruilverhouding.

Na afloop bent u diepgaand op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
  • Notariële noviteiten zoals de fraudetoets en de afgifte van het pre-fusie attest
  • Advocatuurlijke onderwerpen zoals het aanvechten van de ruilverhouding

Voor wie?

Advocaten en (kandidaat-)notarissen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Type
Webinar
Vorm
Online
Datum en tijd
dinsdag 4 juni 2024 van 10:00 uur tot 11:00 uur
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebied
Ondernemingsrecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie