Hoofdelijkheid en borgtocht II

Laat uw kennis over hoofdelijkheid en borgtocht niet achteropraken

Nu te bekijken

 • Een helder overzicht van actuele ontwikkelingen rondom hoofdelijkheid en borgtocht
 • Inzicht in de actuele ontwikkelingen zodat u uw cliënten adequaat kunt adviseren
 • Kies zelf een geschikt moment om deze webinars te volgen

Docent

Over dit webinar

In twee webinars van ieder één uur komen de rechtsfiguren hoofdelijkheid en borgtocht uitgebreid aan bod.

In het eerste webinar bespreekt de docent onder meer hoe je moet bepalen met welk figuur je te maken hebt en wat de rechtsgevolgen zijn van elk figuur. En in hoeverre hebben partijen de vrijheid hun onderlinge rechtsverhouding zelf in te vullen? Ook gaat hij in op het praktisch zeer relevante onderscheid tussen de particuliere borgtocht en de zakelijke borgtocht. Dat doet hij aan de hand van de standaardarresten op dit terrein.

In het tweede webinar bespreekt de docent, mede aan de hand van het arrest Hardeveld/Aruba Bank, een groot aantal verschillende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de zorgplicht. In dit verband gaat hij verder in op de mogelijke gevolgen van de schending van de zorgplicht. Ook komen de voorwaarden voor subrogatie en regres aan bod. Op welke wijze kunnen regres en subrogatie worden uitgesloten en in hoeverre kan het ontstaansmoment van regresvorderingen worden gewijzigd?

Volg het webinar live op 21 november 2023 van 14:45 tot 15:45 uur, of kies na deze datum zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na het volgen van dit webinar bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom hoofdelijkheid en borgtocht.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • de zorgplicht van de financier jegens de (particuliere) borg en diens echtgenoot
 • het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW en de uitzonderingen daarop
 • regres en subrogatie

 

Jurisprudentie

Zorgplicht

 • HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7632, NJ 1991/759 m.nt. C.J.H. Brunner (Van Lanschot/Bink)
 • Hof Den Haag 7 september 2004, ECLI:NL:GHSGR:2004:AS3758, JOR 2005/15 (ABN Amro/Nouwen)
 • Hof Den Bosch 2 april 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6313JOR 2014/139 (Klotz/Rabobank)
 • HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8651JOR 2013/194 m.nt. G.J.L. Bergervoet (Pesser en Van Delft/Rabobank)
 • Rb. Midden-Nederland, 8 januari 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1JOR 2014/117 m.nt. R.I.V.F. Bertrams (Rabobank/Verbunt)
 • Hof Den Bosch 2 april 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6313, JOR 2014/139 (Klotz/Rabobank)
 • Rotterdam 25 november 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8685RI 2016/22
 • HR 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:543JOR 2016/213 m.nt. G.J.L. Bergervoet (Hardeveld/Aruba Bank)
 • Hof Amsterdam 21 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2381, RI 2017/16
 • Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10478AR 2016/2581
 • Hof Amsterdam 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4783JOR 2019/163 m.nt. F.A. van Tilburg
 • Hof Den Bosch 12 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:488JOR 2019/139 m.nt. C.R. Christiaans
 • Hof Den Haag 19 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:634, JOR 2023/106 (Atlantis/X) m.nt. B.W. Wijnstekers

Toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW

Subrogatie en regres

 • HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3411, JOR 2003/160 m.nt. S.M. Bartman (Rivier de Lek/Van de Weteringen)
 • HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784JOR 2014/172 m.nt. N.E.D. Faber & N.S.G.J. Vermunt (ASR/Achmea)
 • HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4206JOR 2012/306 nt. G.J.L. Bergervoet (Janssen q.q./JVS Beheer)
 • HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023JOR 2016/20 m.nt. N.E.D. Faber & N.S.G.J. Vermunt (DLL/Van Logtestijn q.q.)
 • Hof  ‘s-Hertogenbosch 21 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1955, JOR 2022/266 m.nt. L. van Rijzewijk (Rabobank/Curatoren Melamo)
 • Reiziger q.q./De Buurtzuster, ECLI:NL:HR:2023:295

Verder lezen?

 • J.L. Bergervoet, Borgtocht, Serie onderneming en recht deel 84, Deventer: Kluwer 2014
 • H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissenDeventer: Kluwer 2016
 • J. Blommaert, ‘Over het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW’, FIP 2018/58
 • G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendriks en S. Klinkhamer, Persoonlijke zekerheden, Ars Aequi Libri 2021
 • A.J. Verdaas, ‘Derdenzekerheid en zorgplicht’, FIP 2021/170, met reactie van B.P.C. van Weert, FIP 2022/11 en naschrift van A.J. Verdaas, FIP 2022/12

Voor wie?

Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebieden
Financieel recht, Insolventierecht

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie