Insolventierecht voor curatoren

Curator worden? Verdiep uw kennis van het complexe insolventierecht

 • In acht opleidingsdagen wordt het brede spectrum van het insolventierecht behandeld
 • De docenten zijn ervaren curatoren
 • De dagelijkse praktijkvoering van de curator staat centraal.
 • Curator worden? Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Oost-Nederland

Hoofddocent

Over deze opleiding

In 2020 en 2021 was het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland historisch laag. De verwachting is echter dat het aantal de komende jaren weer fors zal toenemen. Bedrijven die ternauwernood de coronacrisis doorstaan hebben, kunnen mogelijk de door de oorlog in Oekraīne gestegen kosten voor brandstof en energie niet meer opvangen. Dat betekent ook dat er meer behoefte zal zijn aan curatoren. Om beschikbaar te zijn voor de benoeming tot curator, is het tijdig volgen van de opleiding Insolventierecht voor curatoren van belang. Het CPO organiseert deze opleiding in samenwerking met de rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Oost-Nederland.

Het insolventierecht is een complex rechtsgebied omdat je als curator met verschillende rechtsgebieden te maken krijgt: het goederenrecht, verbintenissenrecht, zekerheidsrecht, arbeidsrecht en ook het strafrecht. De kracht van deze opleiding is dat in zeven opleidingsdagen het brede spectrum van het insolventierecht wordt behandeld. U sluit de opleiding af met een mondeling examen. Deelname aan dit examen is facultatief, maar vormt een voorwaarde voor het verkrijgen van het certificaat.

De opleiding is gericht op advocaten, bij voorkeur met een voltooide advocaat-stageopleiding en enige praktische ervaring met het insolventierecht, die benoembaar willen worden als curator, en op rechters die werkzaam zijn of worden als rechter-commissaris bij de insolventiekamer van hun rechtbank. De opleiding staat ook open voor bewindvoerders die al enige kennis van en ervaring hebben met het insolventierecht. Op 12 september 2024 gaat de opleiding voor de achttiende maal van start. Het examen vindt plaats op 8 mei 2025.

Na afloop van opleiding heeft u voldoende kennis om als curator of rechter-commissaris eenvoudige faillissementen te kunnen afwikkelen. Enkele rechtbanken verlangen van beginnend curatoren dat zij deze opleiding hebben behaald voordat zij voor benoeming tot curator worden toegelaten.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Taak van en toezicht op de curator
 • Het fixatiebeginsel
 • Zekerheden
 • Wederkerige overeenkomsten
 • Voortzetting onderneming en doorstartscenario’s / verkoop activa
 • Boedelvraagstukken en afwikkeling
 • Verrekening
 • De fraudesignalerende rol van de curator
 • Financieel onderzoek voor curatoren
 • Pauliana en selectieve betalingen
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen
 • Fiscaal insolventierecht
 • Europese insolventierecht
 • Privacy

Deze opleiding is erkend als criterium voor benoembaarheid van curatoren

U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om als curator te kunnen worden benoemd. Eén voorwaarde is dat u de CPO-opleiding ‘Insolventierecht voor Curatoren’ (of een vergelijkbare opleiding) heeft voltooid binnen 5 jaar na plaatsing op de lijst van aan te stellen curatoren. Lees meer over de richtlijnen.

Studiemateriaal en huiswerk

Het speciaal voor de opleiding vervaardigde studiemateriaal krijgt u voorafgaand aan elke bijeenkomst toegestuurd. U kunt zich met behulp van dit materiaal voorbereiden op de bijeenkomsten.

In overleg met de rechtbanken is daarnaast gekozen voor een huiswerkverplichting. Voorafgaand aan een bijeenkomst dient u een huiswerkopdracht te maken. Het huiswerk geeft de docent inzicht in het kennis- en ervaringsniveau en eventuele knelpunten. Hij stemt het programma van de bijeenkomst indien gewenst daarop af.

Examendatum: 8 mei 2025

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Type
Opleiding
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
donderdag 12 september 2024 van 14:00 uur tot 18:30 uur
donderdag 3 oktober 2024 van 14:00 uur tot 18:30 uur
donderdag 7 november 2024 van 14:00 uur tot 18:30 uur
donderdag 12 december 2024 van 14:00 uur tot 18:30 uur
donderdag 9 januari 2025 van 14:00 uur tot 18:30 uur
donderdag 6 februari 2025 van 14:00 uur tot 18:30 uur
donderdag 6 maart 2025 van 14:00 uur tot 18:30 uur
donderdag 3 april 2025 van 14:00 uur tot 18:30 uur
Locatie
CPO-zaal, Grotiusgebouw,Radboud Universiteit, Nijmegen
Prijs
€ 2.745,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
Punten
30 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Insolventierecht