Opleiding Octrooigemachtigden

De Beroepsopleiding Octrooigemachtigden leert u als aankomend octrooigemachtigde de kennis, vaardigheden en beroepsattitude toe te passen die u nodig heeft voor een adequate beroepsuitoefening. De variatie in juridische onderdelen en communicatieve en praktische vaardigheden bereidt u optimaal voor op het landelijke examen Octrooigemachtigden.

Type
Opleiding
Rechtsgebied
IE-, Informatie- en Privacyrecht