Pandrecht op vorderingen (mede in insolventie) (online cursus)

Zorg dat uw kennis van het zekerheidsrecht niet achterop raakt

  • Alle noodzakelijke kennis van zekerheidsrechten
  • Ruime aandacht voor recente ontwikkelingen

Docent

Over deze cursus

De datum waarop deze cursus plaatsvindt wordt binnenkort bekendgemaakt.

In dit onderdeel gaat docent Martijn Rongen, mede aan de hand van de belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad diepgaand in op drie hoofdonderwerpen met betrekking tot de verpanding van vorderingen op naam: (i) de vestiging van (openbaar en stil) pandrecht op vorderingen, (ii) de bevoegdheden van een pandhouder van vorderingen en (iii) de uitoefening van een pandrecht op vorderingen tijdens insolventie van de pandgever.

Wat betreft de vestiging van pandrecht op vorderingen op naam zal de docent onder meer stilstaan bij de verpandbaarheid van vorderingen (waaronder de problematiek van de verpandingsverboden), uitleg van pandakten, het bepaaldheidsvereiste en de verzamelpandakte-constructie.

Vervolgens komt de vraag aan bod welke bevoegdheden een pandhouder van vorderingen heeft op grond van de wet en de jurisprudentie van de Hoge Raad. Daarbij passeren de volgende onderwerpen de revue: de omvang en reikwijdte van de inningsbevoegdheid, de vraag of de pandhouder bevoegd is om de nevenrechten van de verpande vordering (zoals zekerheidsrechten) uit te oefenen, de bevoegdheid tot opzegging en de vraag welke overige schuldeisersbevoegdheden een pandhouder kan uitoefenen.

Tot slot besteedt de docent uitvoerig aandacht aan de rechtspositie van een pandhouder van vorderingen in het faillissement van de pandgever.  Daarbij wordt ingegaan op de betekenis van de afkondiging van een afkoelingsperiode en een termijnstelling door de curator voor de uitoefening van het pandrecht, de aanspraken die de pandhouder kan doen gelden met betrekking tot door de pandgever/curator op stil verpande vorderingen ontvangen gelden (waarbij aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid van verrekening), en de gedragsregels die door de Hoge Raad zijn geformuleerd voor de curator ter zake van stil verpande vorderingen en de aanspraken die de pandhouder heeft in geval van schending van die regels.

Voor wie?

Advocaten, (kandidaat)-notarissen, bank- en bedrijfsjuristen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Onze cursussen zijn erkend door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Type
Cursus
Vorm
Online
Datum en tijd
dinsdag 1 oktober 2024 van 09:45 uur tot 12:30 uur
Prijs
€ 370,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
Punten
3 PO-punten NOvA en KNB
Rechtsgebied
Insolventierecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie