Specialisatieopleiding Estate Planning (Grotius Academie)

De specialisatieopleiding Estate Planning:
• brengt op geïntegreerde wijze, vanuit nationaal, internationaal, civiel- en fiscaalrechtelijk perspectief, alle aspecten van estate planning voor het voetlicht
• maakt het voor estate planners mogelijk volgens de succesvolle Grotius-methode nu ook een echtespecialisatieopleiding te volgen waarin verdieping van kennis van en inzicht in estate planning plaatsvindt
• geeft naast de theorie ruime aandacht aan de praktijk van estate planning door tijdens de bijeenkomsten aan de hand van casus concrete situaties te bespreken

Type
Opleiding