Specialisatieopleiding Europees & Nederlands Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht heeft de afgelopen jaren een prominente plaats gekregen in de bedrijfsvoering van centrale, regionale en lokale (semi-)overheden, waterschappen, nutsbedrijven, academische ziekenhuizen en andere publiekrechtelijke instellingen. Een gedegen kennis van dit rechtsgebied is onontbeerlijk voor een ieder die betrokken is bij de juridische aspecten van de overheidsinkoop of bij het acquireren van overheidsopdrachten.

Type
Opleiding