Specialisatieopleiding Omgevingsrecht (VMA/Grotius Academie)

De opleiding geeft toepasbare gespecialiseerde informatie over het omgevingsrecht en biedt op gevorderd niveau zowel een overzicht over de stof als geheel als een verdiept inzicht in kernbegrippen van dit rechtsgebied en in de praktische uitwerking daarvan. De opleiding is gericht op de rechtspraktijk, zowel waar het gaat om advisering aan overheden of private partijen als om procedures bij de bestuursrechter, en belicht de werking van Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht vanuit verschillende invalshoeken alsmede de onderlinge samenhang van die rechtsgebieden. In de praktijk blijken beide onderwerpen namelijk steeds meer met elkaar verweven te raken.

Type
Opleiding
Rechtsgebieden
Bestuursrecht, Omgeving & Vastgoed