Toegang tot het enquêterecht in het semipublieke domein – december 2022

Ontdek de mogelijkheden van het enquêterecht in het semipublieke domein

Het enquêterecht in het semipublieke domein (zoals zorg en onderwijs) wordt steeds belangrijker. Charlotte Perquin-Deelen gaat in het webinar ‘Toegang tot het enquêterecht in het semipublieke domein’ in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de enquêteprocedure en de betekenis van deze procedure voor het semipublieke domein. Na afloop weet u welke (bijzondere) enquêtegerechtigden het semipublieke domein kent en heeft u meer inzicht in de materiële normen die gelden voor goed bestuur en toezicht binnen het semipublieke domein, zoals voortvloeiend uit de jurisprudentie van de Ondernemingskamer.

Nu te bekijken

  • Helder overzicht van de opzet en het doel van de enquêteprocedure in de semipublieke sector
  • Praktijkgericht
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

Het instrument van het enquêterecht wordt steeds belangrijker in het semipublieke domein, met name in de zorgsector. Er verschijnt meer jurisprudentie over dit onderwerp en de vragen in de dagelijkse praktijk nemen toe. Wat zijn de verschillen met het enquêterecht in de private sector en wat kan het enquêterecht betekenen voor uw semipublieke praktijk?

In dit webinar geeft de docent een helder overzicht van de opzet en het doel van deze enquêteprocedure. Ze gaat in op de toegang tot het enquêterecht voor specifieke partijen binnen het semipublieke domein, zoals bijvoorbeeld de cliëntenraad. Verder bespreekt ze de materiële normen voor bestuurders en toezichthouders zoals die voortvloeien uit de jurisprudentie. Het specifieke karakter van de belangenafweging binnen het semipublieke domein en de invloed die dit heeft op de bestuurlijke en toezichthoudende taak komen eveneens aan bod. De docent bespreekt de verschillende onderwerpen aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. Zo gaat ze in op de Meavitacasus, DeSeizoenenprocedure, en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (de WMCZ).

Na afloop heeft u inzicht in de verschillen tussen het enquêterecht binnen het semipublieke domein en de private sector. Ook bent u bekend met de toegang tot het enquêterecht en de materiële normen voor goed bestuur en goed toezicht die gelden binnen het semipublieke domein.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Het doel van de enquêteprocedure
  • De toegang tot het enquêterecht voor specifieke partijen binnen het semipublieke domein
  • Materiële normen die gelden voor bestuurders en toezichthouders binnen het semipublieke domein
  • Het specifieke karakter van de belangenafweging binnen het semipublieke domein

Voor wie?

Advocaten in zorg, onderwijs en woningcorporaties

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebied
Ondernemingsrecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie