Vragen van de bank vanwege cliëntenonderzoek

Hoever mag de bank gaan in het cliëntenonderzoek?

Banken moeten een cliëntenonderzoek doen. Maar welke vragen mag de bank in redelijkheid wel én niet stellen? In het webinar ‘Vragen van de bank vanwege cliëntenonderzoek’  gaat Maartje van der Beek daarop uitgebreid in. Na afloop weet u hoe u kunt omgaan met een vragenlijst van een bank als onderdeel van een cliëntenonderzoek.

Nu te bekijken

  • Inzicht in het speelveld van banken om vragen te stellen in het kader van een cliëntenonderzoek
  • Handvatten voor hoe u als klant of als advocaat van de klant zo goed mogelijk kunt omgaan met de vragen van de bank
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

Banken moeten een cliëntenonderzoek doen. Vrijwel alle klanten krijgen daarmee (periodiek) te maken. Het niet goed beantwoorden van de vragen kan grote consequenties hebben. Voor de bank is dat namelijk vaak aanleiding om met de klant geen zaken (meer) te willen doen. Hoever mag de bank gaan in het cliëntenonderzoek? Welke vragen mag de bank in redelijkheid wel én niet stellen? Daarover is veel discussie. Bijna wekelijks verschijnt nieuwe jurisprudentie op dit punt. Dit webinar gaat over het speelveld van banken om vragen te stellen in het kader van een cliëntenonderzoek.

Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie licht de docent toe welke vragen banken stellen. Ze geeft daarbij aan of die wel of niet door de beugel kunnen. Daarvoor is steeds ook de context waarin de vragen zijn gesteld relevant. De intensiteit van de vragen hangt namelijk af van de risicocategorie die geldt voor de desbetreffende klant. U krijgt verschillende handvatten waarmee u als klant of als advocaat van de klant zo goed mogelijk kunt omgaan met een vragenvuur van de bank.

Na afloop weet u hoe u kunt omgaan met een vragenlijst van een bank als onderdeel van een cliëntenonderzoek. U weet wat u moet doen om te proberen te voorkomen dat de bank de relatie opzegt en wat u moet doen als u daarin toch terechtkomt.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Het cliëntenonderzoek door banken
  • De verschillende risicocategorieën
  • De consequenties van het niet of niet goed beantwoorden van de vragen
  • De beoordeling van een rechter van een door de bank opgezegde relatie
  • Praktijkvoorbeelden

Voor wie?

Advocaten, bank juristen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Prijs
€ 77,50 (vrijgesteld van btw)
Punten
1 PO-punt NOvA
Rechtsgebieden
Financieel recht, Insolventierecht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie