De voorwaarden van de CPO Webinarbundels

  1. De ingangsdatum van de bundel is de datum van aankoop van de bundel via het online inschrijfformulier op cpo.nl/webinarbundel.
  2. Vanaf de ingangsdatum kunt u in de 12 maanden daaropvolgend – onbeperkt in geval van een webinarbundel “Onbeperkt”, of voor een maximum van 10 PO-punten in geval van een webinarbundel “10 punten” – naar keuze webinars van het CPO volgen.
  3. Met de webinarbundel “10 punten” kunt u voor een totaal aan 10 PO-punten webinars volgen. Zodra u deze heeft behaald, wordt de bundel beëindigd. U kunt indien gewenst direct verlengen.
  4. De factuur voor de bundel ontvangt u z.s.m. na verwerking van uw inschrijving. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Indien de betaling niet binnen deze termijn geschiedt, vervalt de webinarbundel automatisch en kunt u hiervan geen gebruik meer maken. Indien de webinarbundel is vervallen en u heeft al één of meer webinars gevolgd, dan bent u hiervoor de reguliere prijs zoals vermeld op de website verschuldigd.
  5. De bundel is persoonsgebonden. U kunt geen vervanger in uw plaats laten deelnemen aan een webinar waarvoor u zich binnen de bundel aanmeldt.
  6. De bundel sluit u af voor een termijn van 12 maanden. Daarna eindigt de bundel automatisch. Dit geldt zowel voor de webinarbundel “Onbeperkt“ als de webinar-bundel “10 punten”. Wij nemen twee weken voordat de Webinarbundel Onbeperkt afloopt contact met u op om u te informeren over de einddatum van uw bundel.
  7. Het CPO kan besluiten om het webinar waarvoor u zich hebt aangemeld zonder opgaaf van redenen te annuleren. U ontvangt daarvan tijdig bericht.
  8. Het CPO kan besluiten om een webinar van de bundel uit te sluiten.
  9. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal de directie van het CPO, met inachtneming van de bij het CPO geldende regels en voorwaarden, een bindende beslissing nemen en u daarover berichten.
  10. Naast de onderhavige voorwaarden zijn tevens de algemene voorwaarden van het CPO van toepassing op de overeenkomst. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de onderhavige voorwaarden en de algemene voorwaarden van het CPO prevaleren de onderhavige voorwaarden.