Mr. dr. Anne Mennens

Anne Mennens

Anne Mennens is advocaat bij Wijn & Stael. Ze is gespecialiseerd in Financiering, Zekerheden & Insolventie. Ze adviseert en procedeert over kwesties die spelen bij (dreigend) faillissement, de beëindiging van kredietrelaties en leasing. In het bijzonder heeft zij ervaring met herstructureringen en de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Mennens is gepromoveerd aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit. Ze schreef een proefschrift over het ‘dwangakkoord buiten surseance en faillissement’. Naast advocaat is Mennens adjunct-secretaris bij de Commissie Insolventierecht, redacteur bij het tijdschrift voor Insolventierecht en verzorgt ze voor het CPO regelmatig cursussen op het gebied van insolventierecht.