Prof. mr. Bart Bierens

Bart Bierens is gespecialiseerd in het financieel toezichtsrecht. Hij heeft zijn hoofdfunctie bij Rabobank Legal. Binnen Rabobank heeft hij meerdere functies vervuld en aandachtsgebieden gehad, zoals beleggingsdienstverlening, de uitgifte van aandelen en de financiering van professionele marktpartijen. Sinds 2013 maakt Bierens deel uit van de afdeling Corporate Legal en adviseert hij over de regulering van banken, waaronder governance-vraagstukken. Sinds 2014 is hij in deeltijd als hoogleraar verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht (IFR). Zijn leeropdracht is Banking Law & Financial Regulation. Voor het CPO verzorgt Bierens cursussen op het gebied van financieel toezichtrecht.