Prof. mr. Bas Kortmann

Bas Kortmann

Hoogleraar Burgerlijk recht Bas Kortmann is een gerenommeerd jurist, geniet nationale en internationale bekendheid, en heeft meer dan 270 wetenschappelijke publicaties op het gebied van het burgerlijk recht en het insolventierecht op zijn naam staan. Kortmann heeft een groot aantal functies binnen en buiten de academische wereld vervuld. Zo was hij onder meer voorzitter van de vaksectie burgerlijk recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit, erevoorzitter en medeoprichter van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) en het bestuur van het CPO. Van mei 2007 tot oktober 2014 was Kortmann rector magnificus van de Radboud Universiteit. Voor het CPO verzorgt hij cursussen op het gebied van het vermogensrecht.