Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Snijder-Kuipers richt zich op de (inter)nationale theorievorming op het gebied van integere bedrijfsvoering, toezicht, compliance en fraudebestrijding, in het bijzonder door het ontwikkelen van algemene gezichtspunten en beginselen. Zij is expert op het terrein van compliance en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Snijder-Kuipers bekleedt de Van der Grinten-wisselleerstoel, een roulerend hoogleraarschap verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Ook publiceert Snijder-Kuipers regelmatig over de Wwft en is zij redacteur van het Werkboek WWFT en Handboek Wwft. Voor het CPO verzorgt zij regelmatig cursussen op het gebied van anti-witwaswetgeving en het ondernemingsrecht.