Prof. mr. Claartje Bulten

Claartje Bulten

Claartje Bulten is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit. Zij is gespecialiseerd op het gebied van Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Corporate litigation. Bulten is voorzitter van het Van der Heijden Instituut en bestuurslid van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Sinds september 2020 is zij ook lid van de raad van commissarissen bij KPMG. Daarnaast is Bulten voorzitter van de Commissie Vennootschapsrecht, dit permanente adviescollege is verbonden aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bulten maakt tevens deel uit van de redactie van ECFR en van tijdschrift Ondernemingsrecht. Voor het CPO verzorgt zij cursussen en webinars op het gebied van ondernemingsrecht.