Mr. dr. Oswald Jansen

Oswald Jansen is advocaat bestuursrecht en oprichter van Resolución. Daarnaast is hij interim-strategisch juridisch adviseur en leidinggevende. Zijn specialismen zijn toezicht en handhaving, in het bijzonder de bestuurlijke boete, economisch en financieel bestuursrecht, omgevingsrecht en Europees bestuursrecht. Jansen heeft ervaring als interim-strategisch juridisch adviseur van de programmadirectie pandemische paraatheid van het ministerie van VWS, strafrechter- en raadsheerplaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep, en als juridisch bestuursadviseur en advocaat van de gemeente Den Haag. Hij is adjunct-professor aan de American University Washington College of Law in Washington D.C.. Daarnaast was hij tot december 2019 bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit Maastricht. Hij was als visiting professor global administrative law verbonden aan Tilburg University. Ook was hij lange tijd docent en examinator Financieel Recht aan de Grotius Academie. Daarnaast was hij lid van de commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR). Tevens is Jansen auteur, columnist en redacteur van diverse boeken en tijdschriften en lid van verschillende werkgroepen. Voor het CPO verzorgt hij cursussen op het gebied van bestuursrecht.