Prof. mr. Olav Haazen

Olav Haazen

Olav Haazen is partner bij het Amerikaanse litigationkantoor Grant & Eisenhofer P.A., waar hij zich toelegt op internationale financiële fraude- en mededingingszaken. Ook is hij als bijzonder hoogleraar Comparative Civil Procedure verbonden aan de Universiteit Leiden. Voor het CPO verzorgt Haazen cursussen op het gebied van burgerlijk procesrecht.