Prof. mr. Steven Bartels

CPO-docent Steven Bartels

Steven Bartels is hoogleraar Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Bartels is deskundig op het terrein van het burgerlijk recht, in het bijzonder op het terrein van het goederenrecht, faillissementsrecht en onroerend goed. Hij is hoofddocent bij de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed, lid van het dagelijks bestuur van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) en lid van de Raad van Toezicht Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging. Bartels is als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het gerechtshof
’s-Hertogenbosch en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland. Tevens is Bartels voorzitter van het bestuur van het CPO, waarvoor hij ook regelmatig cursussen geeft op het gebied van het burgerlijk recht.