Het cursusaanbod faillissementsrecht dat de curator ontlast

INSOLAD biedt in samenwerking met het CPO cursussen Faillissementsrecht aan, bedoeld voor secretaresses en faillissementsmedewerkers. Esther Oppedijk van Veen vertelt over het aanbod dat erop is gericht dat secretaresses en faillissementsmedewerkers hun werkzaamheden voor de curator min of meer zelfstandig kunnen verrichten.

Hoe is het programma voor de INSOLAD-opleiding Faillissementsrecht ontstaan?

“Binnen INSOLAD bieden we al jaren cursussen aan voor advocaten en curatoren die lid zijn van onze vereniging. Ten behoeve van onze leden hebben wij dat cursusaanbod enige jaren geleden in samenwerking met het CPO uitgebreid met cursussen voor secretaresses en faillissementsmedewerkers. Met deze cursussen kunnen zij hun kennis over het insolventierecht vergroten en verdiepen. Ze doen hierin de basiskennis op waarmee zij hun werkzaamheden voor de curator min of meer zelfstandig kunnen verrichten.

 

We zijn begonnen met de cursus Faillissementsrecht voor Faillissementssecretaresses en de INSOLAD-cursus Basis Faillissementsrecht. Deze cursussen worden zeer gewaardeerd blijkt uit een enquête die we onder onze leden hebben gehouden. Daarin werden overigens ook suggesties voor andere onderwerpen gedaan. Daarmee zijn we samen met het CPO aan de slag gegaan en dat heeft ertoe geleid dat we inmiddels een programma-aanbod hebben vijf cursussen.”

Welke onderwerpen komen aan bod in de cursussen?

“Naast de algemene cursussen hebben we een cursus ontwikkeld die specifiek is gericht op het financieel verslag, een cursus waarin het onrechtmatigheidsonderzoek centraal staat, een cursus over crediteuren en de cursus Faillissementsrecht voor faillissementssecretaresses. Met dit aanbod bestrijken we het brede terrein van het insolventierecht: van de opening van een faillissement tot aan de afwikkeling, en alles daar tussenin. De deelnemers krijgen zo een goed beeld van de werkzaamheden van de curator. En dat is ook het doel van de cursussen, want met meer kennis kunnen medewerkers ook beter anticiperen op de vragen die ze krijgen.

Hun werkzaamheden zijn uitvoerend, vaak is er in de dagelijkse praktijk geen tijd voor verdieping en om uit te leggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan moet worden. In deze cursussen krijgen ze inzicht in het brede kader zodat ze hun werkzaamheden beter kunnen plaatsen. Dat heeft voor hen absoluut meerwaarde, want daarmee kunnen ze diezelfde werkzaamheden nog beter invullen, en dat is weer interessant voor de ondersteuning van de curator.”

Is er in de cursussen veel ruimte voor praktijkervaringen?

“Als je niet dagelijks met deze materie werkt, is het moeilijk om praktijkervaring op te doen. Dat speelde zeker de afgelopen jaren een rol waarin het relatief rustig is geweest in de faillissementspraktijk. Maar de verwachting is dat er een toename komt. Daarom is het nu een goed moment om je daarop voor te bereiden. Kennis van het systeem en het proces en het uitwisselen van ervaringen zijn daarvoor erg belangrijk. De cursussen zijn dan ook zeer praktijkgericht opgezet met veel tips. Welke stappen moeten worden gezet in een faillissement en wat wordt er dan van een faillissementssecretaresse of -medewerker verwacht? Want als je dat vanaf het begin van een faillissement goed aanpakt en op de juiste manier administratief afhandelt, dan scheelt dat bij de afwikkeling van het faillissement. Daarmee ontlast je de curator die daarvoor ook geen tijd heeft.”

Mr. Esther Oppedijk van Veen is advocaat en mediator bij RESOR en bestuurslid van INSOLAD.

Bekijk het INSOLAD-programma