Het verschil maken in een geschil

Pauline Ernste ziet dat het gebruik van arbitrage en bindend advies in de praktijk toeneemt. Eén van de voordelen van deze vormen van geschillenbeslechting is dat partijen veel ruimte hebben om de wijze van gedingvoering te bepalen. Zo kan er meer maatwerk worden geboden. Daarmee proberen partijen het verschil te maken in een procedure. Zelf wil ze het verschil maken door in de juridische wereld meer aandacht te vragen voor inclusiviteit en diversiteit en daarvoor mogelijke drempels weg te nemen.

“In de praktijk neemt het gebruik van arbitrage en bindend advies toe. Deze vormen van alternatieve geschillenbeslechting hebben meerdere voordelen. Een belangrijk voordeel is dat partijen over ruimte beschikken om de wijze van procesvoering te bepalen. Deze ruimte heeft als gevolg dat meer maatwerk kan worden geboden. Partijen proberen daarmee een verschil te maken. Want in geval van arbitrage of bindend advies kunnen partijen invloed uitoefenen op de wijze waarop die procedure wordt vormgegeven. Arbitrage en bindend advies hebben ook nog andere voordelen. Denk aan de mogelijkheid om arbiters of bindend adviseurs te benoemen met specifieke deskundigheid, snelheid en vertrouwelijkheid. Voor arbitrage geldt daarnaast nog als belangrijk voordeel dat een arbitraal vonnis onder het Verdrag van New York in meer dan 170 landen eenvoudig ten uitvoer kan worden gelegd.”

Rechtspraak ontlasten

“Bij de geschillencommissies voor consumentenzaken wordt vaak gebruik gemaakt van bindend advies. De reden daarvoor is dat het om een informele procedure gaat. In de nieuwe Pensioenwet is neergelegd dat een pensioenuitvoerder zich moet aansluiten bij een instantie tot beslechting van geschillen tussen deelnemers en pensioenuitvoerders. Inmiddels is de Geschilleninstantie Pensioenen (GIP) opgericht en door de minister erkend. Hiermee heeft de wetgever de rechtspraak willen ontlasten, maar ook voor pensioendeelnemers een toegankelijke procedure willen creëren.

Combinatie wetenschap en praktijk

“Voor mijn werk als CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk vind ik het belangrijk om met de praktijk verbonden te blijven. Die wisselwerking houdt me scherp; ervaringen uit de praktijk bieden waardevolle input voor de wetenschap. De afgelopen jaren combineerde ik mijn wetenschappelijke werk daarom met de advocatuur. Maar de hectiek van de advocatuur maakte het wel lastig betrokken te zijn bij grotere wetenschappelijke projecten. Daarom ben ik vorig jaar gestopt als advocaat. Als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en als arbiter probeer ik feeling te houden met de praktijk.”

Meer aandacht voor inclusiviteit in de juridische wereld

“Ik zou graag zien dat er binnen de juridische wereld meer aandacht komt voor inclusiviteit. Er zijn voor studenten nog steeds te weinig voorbeelden in de advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap als het gaat om verschillende culturele achtergronden. En dat terwijl inclusiviteit van belang is voor de praktijk. Uit internationaal onderzoek uit 2021 blijkt bijvoorbeeld dat het kan bijdragen aan de kwaliteit van arbitrage. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het bevorderen van inclusiviteit door bijvoorbeeld mogelijke drempels weg te nemen. Voor (aankomende) juristen kan dat wellicht een verschil maken.”

Pauline Ernste is CPO-hoogleraar Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk aan de Radboud Universiteit.

Maak het verschil

Als jurist wil je het verschil maken. Daarom nodigen onze docenten uit om kritisch door te vragen tot de kern en de essentie achter de actualiteit te doorgronden. Zo krijg je grip op de zaak en loop je steeds voorop als expert in je vakgebied. Dat maakt een wereld van verschil.

Ga naar cpo.nl/maakhetverschil