Incompany-cursus ESG voor juristen

Hoe staat het binnen uw kantoor met de juridische kennis over sustainability, purpose en ESG? Deze thema’s zijn inmiddels een geïntegreerd verplicht deel van de strategie en het risicomanagement bij veel bedrijven. Met onze incompany-cursus ‘ESG voor juristen’ brengt u de kennis binnen uw kantoor snel op peil. Het resultaat: een gedeeld inzicht in de relevantie van het onderwerp en brede kennis van de juridische aspecten van verduurzaming.

Het CPO heeft de incompany-cursus ‘ESG voor juristen’ speciaal ontwikkeld voor kantoren die in één keer de kennis over duurzaamheid van al hun betrokken advocaten willen boosten. Een groot voordeel van deze opzet is dat alle betrokken medewerkers zich sámen over de materie buigen, zij een gezamenlijke visie op het thema kunnen ontwikkelen en het hele team tegelijk wordt voorzien van dezelfde kennis. De praktijk van uw kantoor staat centraal: vooraf stemmen we de praktijkgerelateerde casuïstiek met u af, en deelnemers kunnen eigen casus(sen) inbrengen. De cursus duurt drie uur. Eerdere deelnemers waardeerden deze incompany-cursus met een 8,3.

Docent

Over de cursus

Er is steeds meer vraag naar advocaten met kennis van duurzaamheidsvraagstukken. Juristen zijn nodig bij het borgen en checken van transparantie, de uitvoering van due diligence en de rapportageverplichting, maar vaak zijn ze nog niet (voldoende) betrokken. Van juristen wordt verwacht dat ze proactief meewerken aan de verduurzaming van ondernemingen en het bereiken van klimaat- en andere duurzaamheidsdoelen. En dat niet alleen. Van hen wordt ook verwacht dat zij vanuit een signaleringsfunctie voor reputatierisico’s weten hoe deze begrippen worden toegepast.

Bedrijven hebben behoefte aan praktische juridische adviezen over de actuele ontwikkelingen. En die zijn er genoeg. Neem bijvoorbeeld de uitspraak Milieudefensie e.a./ Shell, maar ook de EU Green Deal, de Non-Financial Reporting Directive, de Corporate Sustainable Due Diligence Directive en de Corporate Sustainable Reporting Directive. Hoe vertaal je deze ontwikkelingen naar praktische maatregelen die het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen verzekeren?

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • de grondslagen van begrippen als sustainability, circulaire economie en sustainable development goals.
  • de doorwerking van ESG-doelen in ‘Corporate Governance’: het functioneren, het bestuur en het toezicht
  • binnen organisaties.
  • due diligence op ESG-onderwerpen binnen de toeleveringsketen
  • sustainable finance
  • de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainable Due Diligence Directive (CSDDD)

 

Maatwerk

Het CPO verzorgt voor uw kantoor altijd maatwerk. Om de inhoud van de cursus ‘ESG voor juristen’ zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van uw kantoor, zal de docent voorafgaand aan de incompany-cursus contact met u hebben om de insteek en specifieke leerwensen van de deelnemers te achterhalen. Zo kunnen wij het onderwijs op de aanwezige leerbehoefte afstemmen.

Aanmelden? Vul het antwoordformulier in en we nemen z.s.m. contact met u op.