Klimaat & recht: Over dit platform

Het CPO wil door middel van zijn (onderwijs)activiteiten de bewustwording bevorderen en de kennis vergroten op het gebied van klimaatrechtelijke vraagstukken en juridische tools om deze op te lossen. Het CPO wil op deze manier bijdragen aan de kwaliteit van de rechtspraktijk op het gebied van Klimaat & recht.

De programmacommissie Klimaat & recht bestaat uit: