Verstrekking persoonsgegevens aan externe instanties

Indien u eerder een cursus of opleiding hebt gevolgd bij het CPO en/of bij één of meer van de organisaties waarvoor het CPO het onderwijsmanagement verzorgt, vindt uitwisseling van uw persoonsgegevens plaats tussen de desbetreffende organisatie(s). De organisaties waarmee gegevensuitwisseling plaatsvindt, zijn:

  • CPO
  • Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB)
  • Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG)
  • Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN)
  • Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden (SBO)
  • Stichting Grotius Academie
  • Orde van Octrooigemachtigden (permanente educatie)
  • Examencommissie Octrooigemachtigden