INSOLAD Basis Faillissementsrecht

Beschikt u over de juiste juridische kennis om de curator te ondersteunen in een faillissement?

Voor de afwikkeling van een faillissement is ook voor faillissementsmedewerkers brede kennis vereist. Tijdens de INSOLAD cursus ‘Basis Faillissementsrecht’ zetten Gert Koers en Rick van Betten op 12 oktober 2022 het faillissementsrecht helder uiteen. Na afloop beschikt u over de juiste basiskennis om de curator goed te ondersteunen in een faillissement.

 • Het faillissementsrecht helder uiteengezet
 • Handig stappenplan voor de beëindiging en financiële afwikkeling van een faillissement
 • Praktijkgericht

Docenten

Over deze cursus

Voor de afwikkeling van een faillissement is brede kennis nodig. Niet alleen van de Faillissementswet, maar ook van andere wettelijke regelingen. Veel aspecten binnen het faillissement worden namelijk niet in de Faillissementswet zelf geregeld. Zo staat de rangorde van de crediteuren bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet en in diverse andere wetten beschreven. Ook de jurisprudentie is een bron van het faillissementsrecht. Van een curator wordt uiteraard verwacht dat hij of zij goed op de hoogte is. Maar dat geldt ook voor de faillissementsmedewerkers die onder verantwoordelijkheid van de curator administratieve, financiële en andere ondersteunende werkzaamheden binnen het faillissement verrichten.

Tijdens deze cursus voor faillissementsmedewerkers zetten de docenten de diverse materieelrechtelijke aspecten van het faillissementsrecht helder uiteen. Ze gaan in op de formele aspecten en uitgangspunten van een faillissement en de positie van de hoofdrolspelers daarin. Ook de positie en de rangorde van de verschillende bij een faillissement betrokken crediteuren komen aan bod. Aan de hand van een concrete beschrijving van een stappenplan behandelen ze tot slot de diverse wijzen van beëindiging en financiële afwikkeling van een faillissement.

Na afloop beschikt u over de juiste basiskennis om de curator goed te ondersteunen in een faillissement.

Thema’s die onder meer aan bod komen: / Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Formele aspecten van het insolventierecht, fixatiebeginsel, paritas creditorum
 • Rol en positie curator, andere hoofdrolspelers
 • Crediteuren: boedelcrediteuren, preferenties, dwangcrediteuren, werknemers, zekerheidsgerechtigden, fiscus, separatisten
 • Eigendomsvoorbehoud, recht van reclame, retentierecht, afkoelingsperiode
 • Beëindiging faillissement: vernietiging, opheffing, vereenvoudigde afwikkeling, verificatievergadering, slotuitdeling, faillissementsakkoord.

Huiswerkopdrachten

De INSOLAD Cursus Basis faillissementsrecht kent een huiswerkverplichting. Hiervoor geldt het volgende:

 • uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus vindt u het studiemateriaal en een aantal casussen op de informatiepagina van de cursus
 • de casussen maakt u in de voorbereiding op de cursus
 • houdt u rekening met ongeveer 3 à 4 uur voorbereidingstijd
 • u dient uw uitwerkingen van de casussen mee te nemen naar de cursus, waar de uitwerkingen worden gecontroleerd.

Voor wie?

medewerkers (niet-juristen) en zeer ervaren secretaresses die – bij voorkeur – de CPO/INSOLAD cursus ‘Faillissementsrecht voor faillissementssecretaresses’ hebben gevolgd.

Kwaliteitsgarantie

 

 

 

Type
Cursus
Vorm
Op locatie
Datum en tijd
woensdag 9 april 2025 van 09:30 uur tot 17:00 uur
Locatie
BCN Utrecht CS, Utrecht
Prijs
€ 525,- (vrijgesteld van btw)
Punten
6 PE-punten Wsnp
Rechtsgebied
Insolventierecht