Wwft: De basis in 10 stappen – december 2024

Bent u voldoende bekend met de basisverplichtingen uit de Wwft?

Uit de Wwft vloeien verschillende verplichtingen voort. Aan de hand van een 10-stappenplan krijgt u daarvan een overzicht in het webinar ‘Wwft: De basis in 10 stappen’ door Birgit Snijder-Kuipers op 12 december 2024. Er is ook een comliance en audit stappenplan.Na afloop bent u op hoofdlijnen bekend met alle verplichtingen uit de Wwft.

  • De hoofdlijnen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft helder uiteengezet
  • Praktisch 10-stappenplan voor naleving Wwft en invulling compliance functie
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Docent

Over dit webinar

In dit webinar krijgt u aan de hand van een 10-stappenplan een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Aan de hand van concrete voorbeelden brengt de docent u op de hoogte van de basisvereisten die voor u voortvloeien uit de Wwft voor uw kantoororganisatie en voor het cliëntenonderzoek dat u op uw cliënten moet toepassen.

Het toepassingsbereik van de Wwft is niet altijd duidelijk. Daarom besteedt de docent daaraan expliciet aandacht. Dat is bijvoorbeeld relevant voor het melden van ongebruikelijke transacties. Zo’n melding mag namelijk alleen plaatsvinden over (voorgenomen) transacties die onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen.

Ook de UBO-registers komen aan bod. Om te kunnen voldoen aan de terugmeldplicht aan het UBO-register, moet u in staat zijn de UBO van uw cliënt te bepalen en de registratie in het UBO-register te begrijpen. Verder staat de docent stil bij het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen (FGR).

De Wwft zorgt voor een brede variëteit aan verplichten: het opstellen van kantoorbeleid, cliëntidentificatie, het aanstellen van een compliance officer en auditor en het doorlichten van medewerkers. In dit webinar komt de basis van de Wwft aan bod. Na afloop bent u op hoofdlijnen bekend met alle verplichtingen uit de Wwft.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Uitvoeren cliëntenonderzoek
  • Opstellen kantoorbeleid
  • Toepassingsbereik Wwft
  • UBO-registers
  • Vaststellen UBO en PEP
  • Compliance officer en audito

Voor wie?

Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Type
Webinar
Vorm
Online
Datum en tijd
donderdag 12 december 2024 van 09:30 uur tot 11:40 uur
Prijs
€ 155,- (vrijgesteld van btw)
Punten
2 PO-punten NOvA
Rechtsgebied
Financieel recht

Valt binnen het Altijd scherp-abonnement

Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie

Valt binnen de CPO Webinarbundels

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. U krijgt essentiële updates en inzichten. Zo blijft u altijd scherp. Meer informatie